Opolskie Centrum Wysokich Technologii

 

Celem powołania Opolskiego Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju było stworzenie w Opolu strefy biznesu stanowiącej optymalne środowisko do rozwoju firm działających w szeroko rozumianym obszarze nowoczesnych technologii oraz w sferze działalności okołobiznesowych.